Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
11-01-2018

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

 Właśnie teraz   traci ważność  wiele dowodów  osobistych , które były wydane   w styczniu lutym i marcu  2008r.  Dowód osobisty jest niezbędnym dokumentem przy  załatwianiu  wielu spraw  w urzędach, bankach, a także podczas zagranicznych podróży.  Wniosek o wydanie dowodu   osobistego można złożyć  w dowolnym urzędzie  na terenie  całego  kraju.  Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie . Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja   założenia   profilu  zaufanego  znajduje  się  również  na platformie Obywate/https;//obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.  Dowody   wydawane   są  bezpłatnie.  Od 01 stycznia 2018r. można zameldować się i wymeldować elektronicznie.