Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

07-10-2021

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków KS Victoria Sianów

Victoria Sianów

Zarząd Klubu Sportowego Victoria Sianów zaprasza członków stowarzyszenia na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 listopada 2021 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Pierwszy termin Zebrania ustalono na godzinę 18:00, drugi termin na godzinę 18:15.

W trakcie zebrania:

Sprawozdanie finansowe za lata 2019 - 2020.

Wybór nowego zarządu klubu.

Zarząd KS Victoria Sianów