Unia Europejska

Odpady komunalne

02-08-2018

Stowarzyszenie z Suchej Koszalińskiej wspiera inne sianowskie organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska po raz kolejny podzieli się własnymi doświadczeniami i wesprze w codziennym funkcjonowaniu 10 podmiotów z trzeciego sektora. Możliwość taką daje dotacja z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „Centrum Organizacji Pozarządowych”
Z wsparcia, które obejmuje usługi marketingowe, księgowe, prawne, szkoleniowe czy doradcze skorzystają zgłoszone organizacje tj.: Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, Klub Rodzinny, Stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre, Stowarzyszenie Somgorsi, Fundacja Jesteśmy Razem, Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, Klub Sportowy Skibno, Stowarzyszenie Victoria Sianów, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skibnie.
Oprócz udzielonego wsparcia organizacje mają zapewniony nieodpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczących się w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 23. Każda organizacja otrzyma także Indywidualny Program Rozwoju oraz weźmie udział w evencie promującym sianowski trzeci sektor.
Wsparcie organizacji pozarządowych możliwe jest dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wdrażanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.