Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
29-12-2017

Szkolenie DLGR

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają na szkolenie dotyczący zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie operacji. Szkolenie przeprowadzi Pani Anna Felkel – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Rolnictwa i Rybactwa - Biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

04 stycznia, godz. 11.00, Darłówko Wschodnie, Terminal Pasażerski, ul. Kotwiczna 14.

Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 94 307 03 31 (Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej)