Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
08-11-2017

Uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie

W dniu 15.11.2017  roku planowane jest zakończenie inwestycji pn. „Uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie – etap I”,  realizowanej przez gminę Sianów od sierpnia br. W ramach tej inwestycji, wykonawcy – Konsorcjum firm Mazur sp. z o.o. ze Świecia i Aquaren sp. z o.o. Sp.k. z Gliwic kończą renowację ponad 3.000 m najstarszych odcinków  sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie oraz odbudowę 37 studni kanalizacyjnych. Roboty sieciowe polegają na czyszczeniu kanałów ich przeglądzie za pomocą specjalnej kamery telewizyjnej, renowacji kanału poprzez wprowadzenie do niego specjalnego „rękawa” z tworzyw sztucznych  a po jego utwardzeniu, odtworzeniu włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej i ponownej kontroli stanu kanałów za pomocą kamery. Koszt wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami wynosi 1.841.925,00 zł brutto. Realizacja inwestycji jest współfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.497.500,00 zł. Po realizacji zadania Gmina Sianów będzie ubiegać się o częściowe umorzenie tej pożyczki, nawet do kwoty niecałych 500.000,00 zł. Czasem, przy realizacji tego zadania zdarzały się trudne sytuacje na które zwracali uwagę mieszkańcy. Za zaistniałe problemy i utrudnienia przepraszamy, jednak przedsięwzięcie dotyczyło sieci umieszczonych w pasach różnych dróg (od krajowej do gminnych), co powodowało często możliwość pracy jedynie wtedy, gdy ruch uliczny na to pozwalał (nawet godziny nocne). Ponadto w związku z tym, że renowacji podlegały często kilkudziesięcioletnie sieci, zdarzały się również inne problemy, jak chociażby przypadek, który opisał bezpośrednio wykonawca (wyjaśnienia załączamy poniżej).

Dnia wczorajszego podczas wykonywania instalacji w ulicy Mickiewicza S29 -S27( od posesji nr 11 do posesji nr 14) zalaliśmy piwnice. Powodem zalania był brak klapy zwrotnej (klapy przeciw zalewowej). Wg przepisów montaż ww. klapy zwrotnej leży po stronie Właściciela posesji. Zalanie to było spowodowane faktem iż samochód czyszczący czyścić kanał sanitarny dn. 500 przy bardzo wysokim ciśnieniu (optymalne ciśnienie do usuwania złogów, narostów, tłuszczy, oraz usunięcia osadu). W momencie czyszczenia w ww. kanale następuje podciśnienie i może nastąpić tzw. "cofka" w najniższych miejscach w domach gdzie jest przyłącze sanitarne bez klapy zwrotnej i nie ma odpowiedniego kanału wentylacyjnego.  Właściciel posesji przyszedł i prosił żeby mu wysprzątać ww. piwnice.

 Po zakończeniu pracy Właściciel podziękował za sprzątniecie i uznał temat za zamknięty.

Michał Jaruzel firma Mazur sp. z o.o.