Pomorski Szlak Jakubowy
10-08-2017

Uwaga!

Informacja na dzień 10.08.2017 roku o podjętych działaniach mających na celu uzyskanie prawidłowych parametrów wody pitnej w Sianowie i Kłosie.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie informują, że w związku z nienależytą jakością wody w wodociągu zasilającego Sianów i Kłos w dniu dzisiejszym wykonano n/w działania:

  1. Zastępcze źródła wody - beczki z wodą pitną w tym, zbadane przez PPIS w Koszalinie zostały ponownie poddane dezynfekcji.
  2. Zgodnie z pismem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nr PS.HK.4400.207.2017 woda z beczkowozów jest zdatna do picia po przegotowaniu
  3. Przypominamy, że problem z jakością wody dotyczy wyłącznie miejscowości Sianów i Kłos.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie
Dyrektor Aleksander Janowski