Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
10-01-2019

UWAGA KLUBY SPORTOWE! Trwa nabór do Programu „KLUB” – edycja 2019!

Przypominamy, Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwijania sportu i wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „KLUB” – edycja 2019.

To program dedykowany dla małych i średnich klubów sportowych, w którym dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, skierowane do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Termin składania wniosków –  do  15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków - do 15 maja 2019 r.

W 2019r  MSiT przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł.

Informacje o konkursie wraz z przykładowymi wypełnionymi ofertami konkursowymi w poniższym linku:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

Przypominamy, Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwijania sportu i wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „KLUB” – edycja 2019.

To program dedykowany dla małych i średnich klubów sportowych, w którym dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, skierowane do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Termin składania wniosków –  do  15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków - do 15 maja 2019 r.

W 2019r  MSiT przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł.

Informacje o konkursie wraz z przykładowymi wypełnionymi ofertami konkursowymi w poniższym linku:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.htm