Pomorski Szlak Jakubowy
30-08-2017

UWAGA PRZEDSIEBIORCY!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje na terenie Pomorza Zachodniego projekt, mający na celu zwiększenie poziomu konkurencyjności i kondycji przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im możliwości samodzielnego lub wspieranego wyboru usług rozwojowych.

Działania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Wsparcie polega na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usług rozwojowych w zależności od rodzaju i specyfiki przedsiębiorstwa.  Może zostać przyznane na następujące usługi: szkoleniowe, doradcze, coaching, egzaminy, studia podyplomowe oraz kursy zawodowe.

Dzięki ofercie projektu możliwa jest realizacja celów rozwojowych firm oraz wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez ich pracowników.

Dofinansowanie wynosi 50%, 70% lub 80% w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy wynosi:
- dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,
- dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,
- dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

To ciekawa i atrakcyjna propozycja dla firm, które stale inwestują w rozwój i podnoszą swój kapitał.

Szczegóły na: http://karrsa.pl/
Osoba do kontaktu: Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl