Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
05-01-2018

Uwaga walne!

Zarząd Klubu Sportowego Victoria Sianów zaprasza członków stowarzyszenia na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Pierwszy terminie Zebrania ustalono na godzinę 16:45, drugi termin na godzinę 17.

Grzegorz Grygiel

Prezes KS Victoria Sianów

Zobacz harmonogram zebrania - pdf