Pomorski Szlak Jakubowy
26-05-2017

Właściwe odprowadzanie ścieków - powracający problem.

W  dniu  25  maja  strażnicy miejscy  wspólnie z  przedstawicielami  referatu ochrony środowiska po raz kolejny  wykonywali  czynności  kontrolne związane ze sprawdzeniem   prawidłowości   usuwania  nieczystości  ciekłych  na terenie Wierciszewa.  Nadal  bowiem,  mimo naszych apeli,  niektórzy  mieszkańcy ignorują  bądź  zaniedbują  swoje obowiązki   dotyczące  gromadzenia oraz wywozu  ścieków. 

Dzieje się tak, chociaż zasady postępowania ze  ściekami  są  jasno  określone  w  obowiązkach  właścicieli  nieruchomości   i jednoznacznie  wynikają z przepisów o  utrzymaniu   czystości  i porządku.  W stosunku  do   właścicieli tych   posesji,  w których   stwierdziliśmy   najbardziej   rażące   nieprawidłowości   przeprowadzone  zostało postępowanie mandatowe.   Kilka   kolejnych  przypadków będzie podlegało dalszemu wyjaśnieniu.

Osoby  lekceważące   zasady   usuwania ścieków   zdają  się wciąż  nie rozumieć,  że   oszczędności  finansowe wynikające  z czasowego  ograniczenia  wydatków  na  ten cel - są  pozorne.  Ponownie  zwracamy uwagę,  że skutkiem  łamania  zasad  prawidłowego  gromadzenia  i wywozu   szamba  -   będą  znacznie  większe koszty   poniesione   na  leczenie,    a  także  na  przywrócenie wymaganego  stanu  sanitarnego  w rejonie  zamieszkiwanych  nieruchomości.