Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

12-01-2022

Walne Zebranie Członków Victoria Sianów

Walne Zebranie Członków Victoria Sianów

Zarząd Klubu Sportowego Victoria Sianów zaprasza członków stowarzyszenia na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków – część druga, które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Pierwszy termin Zebrania ustalono na godzinę 18:00, drugi termin na godzinę 18:15. W trakcie zebrania: Sprawozdanie finansowe za rok 2021. Wybór nowego zarządu klubu.

Zarząd KS Victoria Sianów