Pomorski Szlak Jakubowy
05-11-2015

Więcej uwagi dla czworonogów

W  pierwszych dniach  listopada  w kilku rejonach miasta  dało  się ponownie zauważyć  biegające  psy, które były  pozbawione nadzoru  oraz bez smyczy.   Zgłoszenia o takich zdarzeniach zaniepokojeni   mieszkańcy przekazują do straży miejskiej  tym bardziej, że  niektóre zwierzęta  są duże i dosyć agresywne.  Jeden  z  tych psów  potrafił przeskakiwać wysokie ogrodzenie i był  bardzo uciążliwy  dla właścicieli  sąsiednich posesjach.  Kolejny duży pies straszył dzieci idące do Szkoły Podstawowej nr 2.  Z uwagi na charakter tych zdarzeń strażnicy podjęli natychmiastowe czynności.  Dosyć szybko odszukali psy na które skarżyli się mieszkańcy i   wraz z  OSP  w Sianowie próbowali je  schwytać, aby  zapobiec powodowanym przez nie zagrożeniom. Po ich ujęciu zwierzęta mogłyby zostać  przewiezione do schroniska, a kosztami transportu i przechowania psa w schronisku obciążeni byliby ich właściciele.  Jednocześnie podjęto czynności w sprawie  ustalenia właścicieli lub opiekunów tych zwierząt.  Po kilku godzinach prowadzonych czynności zidentyfikowano osoby, które winny sprawować skuteczny nadzór nad należącymi do  nich agresywnymi zwierzętami. W obu  tych przypadkach wdrożono postępowanie mandatowe  i  na  właścicieli  nałożono wysokie  grzywny  za  nie zachowanie przewidzianych prawem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Straż Miejska przypomina:

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych  maja obowiązek utrzymania  zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości ( np. hałas, odory itp.) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych muszą  być wyprowadzane  koniecznie na smyczy i w kagańcu, a  ich hodowla zgłoszona w referacie ochrony środowiska.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.