Pomorski Szlak Jakubowy
09-02-2017

Wspólne działania na rzecz bezdomnych.

W godzinach popołudniowo-wieczornych w  środę  8 lutego 2017 r. Straż  Miejska w  Sianowie po raz kolejny  prowadziła  działania  skierowane na udzielenie pomocy  oraz  ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.  Czynności te były  wykonywane  w ramach ogólnokrajowej  „akcji liczenia osób bezdomnych”.  Ostatnie ogólnopolskie badanie tego typu prowadzone było  na początku 2015 roku.  We wspólnych działaniach  mających na celu  udzielenie  wsparcia osobom bezdomnym wraz  ze strażnikami  uczestniczyli pracownicy  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  oraz funkcjonariusze z  Posterunku Policji.  W oparciu o posiadane rozpoznanie  oraz wiadomości udzielane na bieżąco przez mieszkańców, członkowie zespołu  skoncentrowali swoje  czynności  na dokładnym sprawdzeniu rejonów, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne, a także na miejscach niemieszkalnych: altankach działkowych, pustostanach, piwnicach, strychach i opuszczonych zabudowaniach gospodarczych. Do  planowania  naszych działań została wykorzystana tzw. „mapa miejsc niemieszkalnych”  sukcesywnie korygowana  na podstawie informacji o miejscach pobytu osób bezdomnych  podczas systematycznego monitorowania  w  okresie całego roku.  Ważne , że naszej gminie, podobnie jak w poprzednich latach,  nie stwierdzamy  przypadków bezdomności  dotyczących dzieci.  Złożoność przyczyn bezdomności i jej   specyfika  obliguje  nie tylko do prowadzenia różnych form wsparcia interwencyjnego dla osób borykających się z  tym problemem,  ale przede wszystkim do podejmowania działań na rzecz realnego ograniczania skali tego zjawiska oraz  różnych metod łagodzenia jego skutków.  Szczególnie  podczas zimy działania służb miejskich mają przede wszystkim  charakter pomocowy. 

Pamiętajmy, że zimowa noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dodatkowym osłabieniu organizmu osoby bezdomnej, może zakończyć się tragicznie.  Dlatego też  ponownie apelujemy  do mieszkańców, aby przekazywali straży miejskiej,  ośrodkowi pomocy społecznej  lub policji informacje  o każdej zauważonej osobie śpiącej na ogrodach działkowych, zamieszkującej w piwnicy czy  też  w innym miejscu do tego nie przeznaczonym.