Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

29-12-2021

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skibno

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skibno

Od 1 grudnia ma terenie obiektu sportowego w Skibnie realizowane jest zadanie publiczne mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez poprawę warunków infrastrukturalnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r. w Skibnie oraz aktywizację sportową społeczności lokalnej. Projekt pn. „Remont infrastruktury sportowo-sanitarnej przy boisku wiejskim w Skibnie” ma za zadanie modernizację istniejącego już budynku, stanowiącego zaplecze szatniowo - sanitarne przy boisku wiejskim, poprzez kompleksową wymianę poszycia dachowego i tym samym zapewnienie bezpiecznych warunków dla młodzieży szkolnej i seniorów do uprawiania sportu.

Tekst Janina Kulon.