Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
13-11-2017

WYBORY przedstawicieli sianowskich NGO do Rady Pożytku.

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń, kościelnych osób prawnych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w otwartych WYBORACH reprezentantów sianowskiego sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Będą to pierwsze w historii Gminy WYBORY!  Odbędą się 16.11.2017 r, o godz. 16.00 w sali sesyjnej UGiM w Sianowie.

Z 5 zgłoszonych kandydatów sektora pozarządowego dokonacie Państwo wyboru 4 z nich.  Ich sylwetki dostępne są pod linkiem: https://sianow.pl/sites/default/files/pliki/rozwoj/ogloszenie_burmistrza_gminy_ws_listy_zgloszonych_kandydatow_miejsca_i_terminu_przeprowadzenia_wyborow_do_rdpp.pdf

Każda organizacja – odda głos poprzez złożenie na karcie do głosowania podpisów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu zgodnie z jej sposobem reprezentacji.

WAŻNE! Na wybory proszę zabrać wydruk z KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny i sposób reprezentacji Państwa organizacji.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju UGM Sianów pod nr tel: 94 346 35 13

Serdecznie zapraszamy!