Pomorski Szlak Jakubowy
26-07-2017

Wybory Sołtysa w Karnieszewicach

Na zebraniu w dniu 25 lipca 2017 r. mieszkańcy Sołectwa Karnieszewice  wybrali sołtysa, którym została Pani Kazimiera Szatkowska. Życzymy Pani Sołtys dobrej współpracy z mieszkańcami Sołectwa i Gminą Sianów.

Tekst i foto Krystyna Sobczyńska