Pomorski Szlak Jakubowy
01-03-2016

Wygoda ważniejsza niż bezpieczeństwo?

Straż  Miejska w Sianowie   otrzymuje  od  rodziców  uczniów  Szkoły Podstawowej  nr 2 sygnały iż cześć  z osób  kierujących  pojazdami przyjeżdżającymi do tej szkoły ma nawyk odbywania  postoju  bezpośrednio  przed  bramą ewakuacyjną prowadzącą na dziedziniec szkolny.  Z przykrością potwierdziliśmy,  że informacje  te oparte są na faktach.  Mimo umieszczenia   na bramie wyraźnej tabliczki z napisem „ BRAMA WJAZDOWA – NIE ZASTAWIAĆ ”   niektórzy kierowcy beztrosko parkują  tam  swoje samochody  - blokując drogę dojazdu służbom ratowniczym.  Ich niefrasobliwość jest tym bardziej  trudna do zrozumienia gdyż   w sąsiedztwie ogrodzenia szkoły znajduje się duży parking,  na którym  z reguły są wolne miejsca.  Wystarczy  więc  odrobina  dobrej  woli oraz chęć przejścia   pieszo  kilkunastu metrów.

Pamiętajmy, że w godzinach pracy na terenie  szkoły przebywa  z reguły kilkaset  dzieci i dorosłych oraz że w każdej chwili  ktoś z nich może wymagać  udzielenia  natychmiastowej pomocy.

Straż  Miejska przypomina:

art. 49 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stawowi:  Zabrania się postoju: 1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do  i z bramy, garażu,  parkingu  lub  wnęki postojowej”

art.  97 Kodeksu wykroczeń mówi, że   Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany”.