Unia Europejska

Odpady komunalne

06-12-2018

WYJĄTKOWE SPOTKANIE NGO!

W imieniu Gminy Sianów i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska  zapraszamy członków, wolontariuszy  i aktywnych działaczy  sianowskiego sektora pozarządowego na WSPÓLNE SPOTKANIE.

Jego celem będzie  podsumowanie dorobku i osiągnięcia waszych organizacji, porozmawiamy  m.in. o współpracy, o planach, możliwych partnerstwach  i wymienimy się doświadczeniami w działaniu na rzecz rozwoju  naszej lokalnej  społeczności.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia  2018 r w domu gościnnym w Rutikal w Sianowie.

Z każdej organizacji zapraszamy  ok 2-3 osoby (w zależności od dostępnej liczby miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń – co proszę mieć na uwadze.

Zachęcamy do krótkiej autoprezentacji waszych NGO i przygotowania 3-5 min prezentacji multimedialnych.  Będzie mam miło móc Was zaprezentować w większym gronie i stworzyć przestrzeń do wymiany  doświadczeń i promocji waszych działań.

Informacje szczegółowe dostępne pod  nr. tel. 94 34 69 513 , rozwoj@sianow.pl
Zapisy prowadzi p. Agata Szewczyk – Referat Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Sianów.