Pomorski Szlak Jakubowy
08-09-2017

Wysypisko

W związku z otrzymanym zgłoszeniem dot. powstania rozlewiska przy składowisku odpadów w Sianowie zarządzanym przez PGK Sp. z o.o., Urząd Gminy ze Strażą Miejską podjął interwencje w terenie. W trakcie wizji stwierdzono wylewanie się z terenu RZOO w Sianowie znacznych ilości odcieków, prawdopodobnie z kwater składowania odpadów.

Wystąpiliśmy również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie o pilną kontrolę Zakładu, mającą na celu ustalenie przyczyn powstania rozlewiska jak również sprawdzenia wpływu wydostających się poza teren zakładu odcieków na ludzi i środowisko gruntowo – wodne.

Zobacz filmik - https://youtu.be/CC7P60kEAVc