Unia Europejska

Odpady komunalne

11-06-2018

XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości Karola Wojtyły – Idźmy naprzód z nadzieją!

Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową…

Jan Paweł II

8 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00 w kinie Zorza w Sianowie odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości Karola Wojtyły pod hasłem Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie we współpracy z Parafią Rzymsko - Katolicką pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie oraz Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz Gminy i Miasta Sianów: burmistrz - Maciej Berlicki, zastępca - Marcin Posmyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Grzegorz Kowalczyk, proboszcz sianowskiej parafii - ksiądz Zbigniew Waszkiewicz, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Cieślik, Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego - ksiądz Dariusz Wypych, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty -  Robert Stępień oraz uczniowie – uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i rodzicami. Wystąpienia uczniowskie oceniało jury w składzie: przewodnicząca: pani Agnieszka Siwińska – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Gminnym w Sianowie, pani Anna Kiełb - pracownik Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ksiądz Henryk Romanik – poeta, proboszcz parafii w Osiekach oraz sekretarz: pani Joanna Sosnowska – nauczyciel plastyki w Gimnazjum Gminnym w Sianowie.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów – pan Maciej Berlicki, który wręczył uczniom symboliczny klucz do bramy miasta oraz powierzył młodzieży najważniejsze stanowiska w mieście. Insygnia władzy (łańcuch przewodniczącego) przekazał również gimnazjalistom Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Kowalczyk. Na czas Dni Ziemi Sianowskiej burmistrzem został Kamil Urbański - uczeń Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, funkcję zastępcy tymczasowo pełni Patrycja Popławska - uczennica Gimnazjum w Dąbrowie, natomiast Przewodniczącą Rady Miejskiej została Martyna Pietrzak –  uczennica Gimnazjum Gminnego w Sianowie. Pan Burmistrz podziękował uczniom, uczestnikom konkursu oraz życzył udanych występów. W dalszej kolejności głos zabrał pan Krzysztof Sosnowski, który przypomniał założenia oraz historię konkursu, a także podziękował uczestnikom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie do dzisiejszych wystąpień. Przekazał również informację o sponsorach uroczystości: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie, Centrum Kultury w Sianowie, Akcja Katolicka w Sianowie, Gimnazjum Gminne w Sianowie. Następnie przemawiał ksiądz biskup Paweł Cieślik, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Jan Paweł II jest mu niezwykle bliski, ponieważ 23 lata temu, w Bazylice św. Piotra w Rzymie, wyświęcał go na biskupa. Dodał również, iż jest niezmiernie szczęśliwy i wzruszony, że współczesna młodzież sięga po twórczość Papieża Polaka. Po części oficjalnej przyszła pora na prezentacje uczniów, którzy przedstawiali utwory Jana Pawła II lub inne, Jemu dedykowane, w następujących kategoriach: poezja, proza oraz poezja śpiewana.

Po obradach jury sekretarz – pani Joanna Sosnowska, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki oraz dyrektor Gimnazjum w Sianowie wręczyli nagrody zwycięzcom.

Hanna Skoczypiec

Dyrektor Gimnazjum Gminnego serdecznie dziękuje za pomoc przy organizacji konkursu:

Jurorom konkursu: pani Annie Kiełb, pani Agnieszce Siwińskiej oraz ks. Henrykowi Romanikowi.

Pani Aleksandrze Kowalczyk – dyrektorowi Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów.

Pani Joannie Sosnowskiej – sekretarzowi jury oraz Hannie Skoczypiec – prowadzącej konkurs. 

Dziękuje serdecznie pani Dorocie Piotrowskiej za przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Panom: Andrzejowi Danielewiczowi, Tomaszowi Przygudzkiemu, Markowi Sobczyńskiemu oraz Tadeuszowi Sawickiemu za obsługę techniczną.

Panu Waldemarowi Kosowskiemu, panu Markowi Jackowskiemu za dokumentację fotograficzną i filmową.

Szczególne podziękowania dla pani Joanny Sosnowskiej, Hanny Skoczypiec oraz Grażyny Myszko za przygotowanie scenografii.

Protokół z eliminacji wojewódzkich konkursu Twórczości Karola Wojtyły sporządzony w dniu 08 czerwca 2018 roku.

Komisja konkursu w składzie:

  1. Agnieszka Siwińska - przewodniczący komisji
  2. Anna Kiełb - członek komisji
  3. Ks. Henryk Romanik  - członek komisji
  4. Joanna Sosnowska  - sekretarz konkursu

wyłoniła zwycięzców konkursu Twórczości Karola Wojtyły w następujących kategoriach:

Poezja:

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Opiekun

1.

Roksana Czerkawska

Gimnazjum Gminne w Sianowie

Ewa Wolska

2.

Julia Szuplak

Gimnazjum Gminne w Sianowie

Anna Sypuła

3.

Klaudia Majchrzak

Gimnazjum Gminne w Sianowie

Agnieszka Siwińska

Wyróżnienie:

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Opiekun

1.

Gabriela Woźnicka

Szkoła Podstawowa Bobolice

Ewelina Santysiak

2.

Aleksandra Siudy

Gimnazjum Społeczne w Słupsku

Kamila Niemczycka

Poezja śpiewana

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Opiekun

1.

Natalia Skwierz

Gimnazjum Katolickie Słupsk

Kamila Niemczycka

1.

Marta Czarnecka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie

Anna Chrzanowska

2.

Amelia Smolińska

Gimnazjum Katolickie Słupsk

Kamila Niemczycka

 

Proza

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Opiekun

1.

Kamila Kępska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

s. Małgorzata Babiaczyk

2.

Monika Spaczyńska

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Iwona Łoziczonek

 

GRAND PRIX KONKURSU: Julia Piotrowska

Gimnazjum Gminne w Sianowie, opiekun Małgorzata Mrówczyńska

XVII Wojewódzki konkurs twórczości Karola Wojtyły – konkursy towarzyszące - wyniki:

Prezentacja multimedialna:

I miejsce Patryk Drożdżal Szkoła Podstawowa Biesiekierz

I miejsce Marta Lewicka Szkoła Podstawowa w Bobolicach

III miejsce Paweł Kowalczyk Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Wyróżnienie: Filip Karpiński Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Wyróżnienie: Sonia Piotrowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Wyróżnienie: Maria Bacmaga Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Konkurs Literacki:

I miejsce:  Sonia Wróbel Szkoła Podstawowa w Malechowie

II miejsce:  Gabriela Wojda Gimnazjum Gminne w Sianowie

III miejsce: Anna Iwko Szkoła Podstawowa w Malechowie

Prace plastyczne:

I miejsce Marta Hojan Szkoła Podstawowa w Bobolicach

II miejsce Artur Myszko Gimnazjum Gminne w Sianowie

II miejsce Tatiana Januszkiewicz Gimnazjum Gminne w Sianowie

III miejsce Aurelia Gierszewska Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Wyróżnienia:

Małgorzata Kubińska - Szkoła Podstawowa nr 1w Białogardzie,

Kaja Rogala – Publiczne Gimnazjum w Baniach

Wiktoria Andrulonis – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Zdjęcia: Waldemar Kosowski