Pomorski Szlak Jakubowy
22-06-2015

ZŁE WARUNKI W JAKICH TRZYMANE SĄ PSY

Do  schroniska dla bezdomnych zwierząt dotarła informacja o złych warunkach  w jakich są trzymane psy w miejscowości Przytok w Gminie Sianów.  W dniach 17-19 czerwca 2015 roku Strażnicy Miejscy z Sianowa trzykrotnie udawali się do miejscowości Przytok. Przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, którzy na terenie swoich posesji trzymają psy. Strażnicy sprawdzili w jakich warunkach żyją pieski. Nie stwierdzili rażących naruszeń ustawy o ochronie zwierząt. Właściciele piesków, którzy nie przestrzegali przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt byli pouczani o podstawowych warunkach w jakich powinny być  trzymane psy.  Osoby, które nie miały aktualnych szczepień swoich czworonogów zostały zobowiązane do spełnienia tego wymogu w ciągu 7 dni.  W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku w danym okresie, zostanie przeprowadzona procedura zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

Straż Miejska w Sianowie przypomina:

Właściwe warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie                 a długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.