Unia Europejska

Odpady komunalne

11-02-2019

Zapraszamy na zebranie Victorii

Zarząd Klubu Sportowego Victoria Sianów zaprasza członków stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Pierwszy termin Zebrania ustalono na godzinę 18:00, drugi termin na godzinę 18:15.

Marek Walker

Prezes KS Victoria Sianów