Pomorski Szlak Jakubowy
07-06-2017

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie rewitalizacji

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, mieszkańców sołectw oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów”

Spotkanie odbędzie się dnia:  14 czerwca 2017 r, o godz. 17.00 w Kinie Zorza w Sianowie

Tematyka będzie dotyczyć:  omówienia analizy wskaźnikowej obszaru Gminy i Miasta Sianów, wyników badania ankietowego oraz  propozycji i przykładowych działań na rewitalizację zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie badania ankietowego.

PRZYPOMINAMY: Obszarami rewitalizacji są: sołectwo Kleszcze, sołectwo Osieki oraz osiedle „Stare Miasto” w Sianowie obejmujące swym zasięgiem ulice: Armii Polskiej, Bolesława Chrobrego, Działkową, Koszalińską, Kościelną, Leszczynową, Lutyków, Morską, Ogrodową, Parkową, Piastów, Plac pod Lipami, Polną, Sienną, Spółdzielczą, Strzelecką i Tylną.

Już dziś serdecznie zapraszamy!