Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
13-02-2018

Zapytanie ofertowe

herb

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe na usługi nadzoru technicznego nad 103 zestawami komputerowymi, powierzonymi przez Gminę Sianów w użytkowanie 96 gospodarstwom domowych i 7 placówkom oświatowym na terenie Gminy i Miasta Sianów, w ramach utrzymania trwałości zrealizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym.