Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

01-03-2023

ZAWIADOMIENIE dot. zebrania wiejskiego Sołectwa Łazy

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 24 ust. 1 Uchwały Nr LX/435/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy (Dz. Urz.2023, poz.809) zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁAZY

Zebranie odbędzie się 15 MARCA 2023 o godz. 17.00 (pierwszy termin zebrania) w przypadku braku kworum drugi termin zebrania godz. 17.15

Zebranie odbędzie się w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym FALA 1 w Łazach, ul. Gościnna 5

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Wybór Sołtysa.

5. Wybór Rady Sołeckiej.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy pełnoletni stali mieszkańcy Sołectwa Łazy (stali mieszkańcy: zameldowani na pobyt stały lub wpisani do rejestru wyborców)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki