Pomorski Szlak Jakubowy
17-07-2015

Zlikwidowane kolejne „dzikie wysypiska” odpadów

Wielu mieszkańców naszej Gminy coraz większą   uwagę  zwraca na prawidłowe gospodarowanie  odpadami.  Przypadki porzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych są   zgłaszane do straży miejskiej.  W lipcu strażnicy uzyskali  informacje o kolejnych  tzw „dzikich wysypiskach”, które znajdowały  się w ustronnych miejscach  się w okolicy  Skibna.  Na miejscu stwierdzono, że w porzuconych workach znajdują się odpady pochodzące z placówki prowadzącej działalność gastronomiczną.  W wyniku podjętych  przez strażników czynności wyjaśniających  ustalono okoliczności sprawy,  a następnie osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Sprawca zobligowany został do natychmiastowego i zgodnego z obowiązującym prawem  uprzątnięcia porzuconych odpadów. Ponadto  zastosowano wobec niego postępowanie  mandatowe.