Pomorski Szlak Jakubowy
05-01-2017

Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo uczniów.

Straż  Miejska w Sianowie   otrzymuje  od  rodziców  uczniów  Szkoły Podstawowej  nr 1 sygnały iż cześć  z osób  przywożących lub odbierających swoje dzieci ze szkoły wjeżdża  samochodami w ulicę Chrobrego. Jest to dość wąska i „ślepa” uliczka bez chodnika. Ponadto po jednej stronie jest zakaz zatrzymywania się pojazdów. Wjazd  jednocześnie kilku pojazdów  powoduje duże utrudnienie w ruchu i stwarza poważne zagrożenie dla uczniów i rodziców, którzy poruszają się pieszo do szkoły.  Kilka razy dochodziło do wzajemnego  blokowania się pojazdów  na tej  uliczce.  Niektórzy z kierujących wjeżdżają również na teren parku a  następnie manewrują  i zawracają przed pomnikiem.  Nie zważają przy tym zarówno na bezpieczeństwo idących tamtędy dzieci,  jak też na  znak drogowy ustawiony na końcu ulicy wskazujący, że do parku mogą wjeżdżać jedynie pojazdy służb komunalnych i mundurowych.

Z przykrością potwierdziliśmy,  że informacje  te oparte są na faktach.  Mimo widocznych znaków drogowych  niektórzy kierowcy podjeżdżają pod samą furtkę wejściową utrudniając przedostanie się na teren szkoły. Chcąc ustąpić miejsce dla innych pojazdów, wjeżdżają na pas zieleni lub zawracają na placu  przed pomnikiem.  Takie manewry pojazdami w porze zimowej,  gdy rano jest jeszcze ciemno – szczególnie zagrażają bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły.  Niefrasobliwość  kierowców jest tym bardziej  trudna do zrozumienia,  gdyż   przy ul. Piastów jest parking,  na którym  z reguły są wolne miejsca.  Wystarczy  więc  odrobina dobrej  woli oraz chęć przejścia  pieszo kilkunastu metrów.

Straż  Miejska przypomina:

art.  92 kodeksu wykroczeń mówi, że   „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”.