Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

Kategoria: 
Imię: 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „SZANSA”
Nazwisko: 
SIANÓW

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „SZANSA” W SIANOWIE ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUT.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Terapeutą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

 3. wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,

 4.  co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

 5.  przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:  
   a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
   b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
   c) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

 6. szkolenie: Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób
   z problemami w komunikacji werbalnej

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 9. odporność na stres.

Więcej czytaj na BIP Środowiskowego Domu Pomocy "Szansa" w Sianowie TUTAJ

Data wazności: 
01-08-2022 do 29-08-2022