Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

Kategoria: 
Imię: 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „SZANSA”
Nazwisko: 
Sianów

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „SZANSA” W SIANOWIE ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:
1. Obywatelstwo polskie
2. Terapeutą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,
b) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

3. przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:  
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

4. szkolenie: Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7. odporność na stres.

Więcej czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie TUTAJ

Data wazności: 
30-11-2022 do 30-12-2022