Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora koordynującego działania Gminy Sianów w ramach projektu pn. „Dzieciak„ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wymiarze 1 etatu, zatrudnienie od miesiąca: czerwiec 2022, na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • obywatelstwo polskie,

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  • kandydat nie może być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • nieposzlakowana opinia,

  • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku,

  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Więcej czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w Sianowie TUTAJ

Data wazności: 
01-06-2022 do 15-06-2022