Pomorski Szlak Jakubowy

500+ w Sianowie

Formularz wniosku oraz załączniki :

I. w formacie doc: 1, 2, 3, 4

II. w formacie pdf: 1, 2, 3, 4


     

HARMONOGRAM

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

W OKRESIE OD  I/2017 DO XII/2017

 Harmonogram zobacz TUTAJ (załącznik w formacie .doc (word))KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że od 01.11.2016r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Wszystkim spóźnialskim przypominamy, że wypłata świadczeń rodzinnych odbywa się na podstawie poprawnie złożonego wniosku osoby uprawnionej. Jednocześnie informujemy, że świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny, a kryterium dochodowe wynosi w tym okresie 674,00 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 764,00zł (netto) na osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Wszystkie informacje o świadczeniach rodzinnych udzielane są przez Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel. 94 31 85 512 wew. 38; 44: poniedziałek – czwartek 7:00 – 15:00; piątek 7:30 – 15:30.

Elżbieta Ałtyn

Z-ca kierownika MGOPS


KOMUNIKAT

O  WYPŁATACH ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od czerwca będzie realizował wypłatę świadczeń zgodnie z decyzją i obowiązującym harmonogramem.

VI/2016

VII/2016

VIII/2016

IX/2016

X/2016

XI/2016

XII/2016

A-D

10.VI

11.VII

10.VIII

14.IX

12.X

10.XI

8.XII

E-F

13.VI

12.VII

11.VIII

15.IX

13.X

14.XI

9.XII

G-H

14.VI

13.VII

12.VIII

16.IX

14.X

15.XI

9.XII

I-J

15.VI

14.VII

16.VIII

19.IX

17.X

16.XI

12.XII

K

16.VI

15.VII

17.VIII

20.IX

18.X

17.XI

12.XII

L-M

17.VI

18.VII

18.VIII

21.IX

19.X

18.XI

13.XII

N-R

20.VI

19.VII

19.VIII

22.IX

20.X

21.XI

14.XII

S-Ż

21.VI

20.VII

22.VIII

23.IX

21.X

22.XI

15.XII

lista dodatkowa

24.VI

25.VII

25.VIII

27.IX

26.X

25.XI

20.XII

Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                                                                                                                                                       KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+


Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od środy 8 czerwca  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 16 – 31 maja 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01 kwietnia – 15 maja.TEL. 94 31 85 512. Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                                                                                                                                                                                                            


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od wtorku 31 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 01 – 15 maja 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-30 kwietnia.TEL. 94 31 85 512. Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.
Elżbieta Ałtyn  Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie  


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+


Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od wtorku 24 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 27 - 30 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-26 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.
Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.
Elżbieta Ałtyn   


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od piątku 20 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 22 - 26 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-21 kwietnia.

TEL. 94 31 85 512. Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od wtorku 17 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 20 - 21 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-20 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.
Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.
Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od czwartku 12 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 18 - 19 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-16 kwietnia.TEL. 94 31 85 512. Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od czwartku 12 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 18 - 19 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-16 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.

Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn  Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                          


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od piątku 06 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 14 - 15 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-13 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.
Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn  Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                          


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od poniedziałku 02 maja  będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 12 - 13 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-11 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.

Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

 

Elżbieta Ałtyn  Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                                                                                            


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od piątku 29 kwietnia będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 11 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-10 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.

Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

Elżbieta Ałtyn  Z-ca kierownika MGOPS w Sianowie                                                                                      


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od poniedziałku 25 kwietnia będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 08 – 10 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-07 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.
Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.
 Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od poniedziałku 18 kwietnia będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski w terminie 06 – 07 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku) oraz uzupełnione lub poprawione z okresu 01-05 kwietnia.TEL. 94 31 85 512.

Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

O dalszych terminach Dział Świadczeń Rodzinnych będzie informował w kolejnych komunikatach. 

Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS w Sianowie.


KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ W SPRAWIE KOLEJNEJ TRANSZY ŚWIADCZEŃ PROGRAMU 500+

       Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od jutra tj. 15 kwietnia 2016r. do wypłaty przygotowane są kolejne wnioski złożone:  01 - 04 kwietnia (po uzupełnieniach i poprawkach)  oraz  kompletne  z  05 kwietnia 2016r.  niezależnie od formy i miejsca przyjęcia UGiM lub MGOPS). Informacje o decyzjach tel. 94 31 85 512.

Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika MGOPS


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

12 kwietnia na konta wskazane przez pierwszych 228 wnioskodawców wpłynęły świadczenia wychowawcze przyznane w ramach Programu 500+. Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie wciąż ocenia i weryfikuje napływające wnioski przygotowując się do kolejnej wypłaty świadczeń wychowawczych dla osób, które złożyły kompletne wnioski po 4 kwietnia. Z uwagi na powtarzające się błędy (szczególnie we wnioskach składanych w wersji elektronicznej) prosimy o uważne wypełnienie odpowiednich pól i  podanie poprawnego nr telefonu oraz adresu -mail do kontaktu w sprawie wyjaśnień. O decyzjach i wypłatach dla kolejnych  wnioskodawców Dział Świadczeń powiadomi w następnym komunikacie.

Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS


KOMUNIKAT O DECYZJACH I WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Z PROGRAMU RODZINA 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że od poniedziałku 11 kwietnia będzie udzielać informacji o przyznanych świadczeniach wychowawczych dla osób, które złożyły wnioski w terminie 01 – 04 kwietnia 2016r. (niezależnie od sposobu i miejsca złożenia wniosku)  TEL. 94 31 85 512. Wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po odebraniu decyzji, na konto wskazane we wniosku.

O dalszych terminach Dział Świadczeń Rodzinnych będzie informował w kolejnych komunikatach. 

 Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT 500+

Dla przyspieszenia początkowego okresu wdrażania „Programu 500+” od 14.03.2016r.będą wydawane wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. Termin składania wniosków – od 01.04.2016r.

Obsługa wnioskodawców:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie  -  Dział Świadczeń Rodzinnych;

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie – Rejony Pracy Socjalnej;

- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – Biuro Obsługi Interesanta;

Czas pracy w miesiącu marcu - obowiązujący dla tych jednostek w trybie dotychczasowym. 

UWAGA

W dniu 16 marca 2016r. o godz. 18:00 w kinie Zorza odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące „Programu 500 +”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.


„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Od 1 marca w resorcie oraz we wszystkich województwach uruchomione zostały infolinie poświęcone programowi 500 plus. W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

Dla Województwa Zachodniopomorskiego numery infolini to: 91 430 37 41, 91 430 34 25.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informator Rodzina 500 + - pdf

Prezentacja Rodzina 500+ - pdf