Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Adam Pietraszkiewicz (1913-1983) - długoletni komendant Straży Pożarnej w Sianowie

Adam Pietraszkiewicz (1913-1983)
Urodził się 30 marca 1913 roku w Olicie na Litwie jako piąte dziecko Filomeny z domu Zielińska i Feliksa Pietraszkiewicza. Rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum ukończył w Olicie. Po wyjściu za mąż sióstr, jako jedyny syn, objął gospodarstwo po rodzicach, które prowadził aż do wyjazdu do Polski.

W 1946 roku , na skutek działań rządu radzieckiego, podjął decyzję o wyjeździe do Polski. Całe życie był i czuł się Polakiem i dalsze swoje życie wiązał z Polską. Po 6 tygodniach podróży dotarł do Skibna. Był to dzień 3 maja 1946 roku. Rodzina osiadła w Sianowie przy ulicy Łużyckiej. Początkowo rodzina prowadziła gospodarstwo rolne. Po dwóch latach przekazał gospodarstwo państwu. Sam rozpoczął pracę w Miejskiej Radzie. Następnie 2 lata był komendantem zakładowej straży pożarnej w Sianowskich Zakładach Przemysłu Zapałczanego. W 1955 roku rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sianowie jako prezes do spraw skupu. Stąd odszedł na emeryturę.

Jego pasją była praca w Ochotniczej Straży Pożarnej, którą założył i której komendantem był aż do śmierci. Wiele czasu poświęcał młodzieży, którą potrafił skupić wokół swojej osoby. Sianowska OSP zawsze w zawodach zajmowała czołowe miejsca. Pełnił również funkcję radnego powiatu jak i radnego Rady Miejskiej w Sianowie. Zmarł 20 stycznia 1983 roku.