Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Adresy mailowe urzędu, jednostek i szkół

1. Gminny Zakład Komunalny w Sianowie:

gzk@sianow.pl -  Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

2. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów

ck@cksianow.pl - Centrum Kultury

biblioteka@sianow.pl - Biblioteka Publiczna

3. Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

oswiata@sianow.pl - Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty

kdrozdowicz@sianow.pl - Księgowość Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty

wklonowska@sianow.pl - Płace Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

mgops@sianow.pl - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

niepelnosprawni@sianow.pl - Punkt Informacyjny dla Niepełnosprawnych

sds@sianow.pl -  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie

5. Szkoły i przedzkole:

sp1@sianow.pl - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sianowie

sp2@sianow.pl -  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie

ukssp2@sianow.pl - UKS "Victoria" SP2

spdabrowa@sianow.pl -  Zespół Szkół w Dąbrowie

spiwiecino@sianow.pl -  Szkoła Podstawowa w Iwięcinie

spsucha@sianow.pl - Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej

spszczeglino@sianow.pl - Szkoła Podstawowa w Szczeglino

przedszkole.sianow@wp.pl Przedszkole Gminne w Sianowie