Unia Europejska

Odpady komunalne

Bez barier architektonicznych

Zobacz obiekty bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na interaktywnej mapie gminy

Podjazd dla niepełnosprawnych przy przychodni zdrowia na ul. Słowackiego w Sianowie

Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej w gminie dla osób niepełnosprawnych:

1. Centrum Kultury w Sianowie - winda, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

2. Kino Zorza w Sianowie- podjazd

W Urzędzie Gminy i Miasta Sianów została zamontowana platforma przyschodowa pozwalająca na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po schodach

3. Urzad Gminy i Miasta Sianów - podnośnik, podjazd, miejsce parkingowe, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Nowe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy przychodni w Sianowie

4. Przychodnia zdrowia w Sianowie - podjazd, winda, miejsce parkingowe

Winda w przychodni zdrowia w Sianowie

5. MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej) w Sianowie - podjazd, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Schodołaz przy ŚDS w Sianowie

6. ŚDS (Środowiskowy Dom Samopomocy) w Sianowie- schodołaz, winda

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie - podjazd, winda

8. Przedszkole Gminne w Sianowie - podjazd, winda

9. Poczta w Sianowie - podjazd

10. ZB ABK (Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych) w Sianowie - aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

11. Park Miejski w Sianowie - podjazd

12. Straż Miejska w Sianowie - aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

13. Gminne Wodociągi i Kanalizacja -  aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego, brak barier

14. ZAOO (Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty) w Sianowie - aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

15. Świetlice bez barier - Iwięcino, Sowno, Skibno, Osiedle Nr 2 w Sianowie.