Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Sianowie czynne jest w godzinach pracy UGiM w Sianowie (od 7.00 do 15.00, w czwartki i piątki od 7.30 do 15.30). Kierownikiem biura jest Krystyna Sobczyńska. Adres do korespondencji mailowej: biurorady@sianow.pl . Telefon - 094 3185 448.  

Wywiad z Krystyną Sobczyńską Kierownikiem Biura Rady Miejskiej w Sianowie.
1. Proszę przedstawić się sianowskiej społeczności.
Nazywam się Krystyna Sobczyńska, w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pracuję od 1991 roku, zaś na stanowisku Kierownika Biura Rady Miejskiej od marca 1992 r. Ukończyłam studia wyższe i uzyskałam tytuł magistra administracji publicznej w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.
2 . Co to jest Biuro Rady Miejskiej i jaki jest zakres obowiązków Kierownika BR?
Biuro Rady Miejskiej to komórka, która zajmuje się obsługą kancelaryjno-biurową Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady w zakresie przygotowywania posiedzeń organów Rady Miejskiej kompletowaniem materiałów będących przedmiotem obrad sesji i Komisji Rady Miejskiej oraz opracowywaniem materiałów z obrad tych organów.
Do moich obowiązków należy między innymi: przygotowywanie materiałów i przyjmowanie zgłoszeń na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego, przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, udział w organizacji wyborów powszechnych i referendów, przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej. Co jest ciekawe, wykonuje pracę na rzecz Rady Miejskiej, ale moim bezpośrednim przełożonym jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów.
3. Co jest najtrudniejsze w pracy w Biurze RM?
Myślę, że koniec kadencji, kiedy to trzeba się rozstać z ludźmi z którymi pracowało się przez 4 lata, a później wybory i niewiadoma, kto wejdzie do Rady i jak będzie wyglądała współpraca z nowymi radnymi.
4. Która kadencja Rady Miejskiej utkwiła Pani najbardziej w pamięci i dlaczego?
Myślę, że była to druga kadencja Rady, w czasie której radni opracowali Regulamin Pracy Rady. Dokument ten w znacznym stopniu usprawnił pracę nowej Rady, dzięki niemu dyskusje nad materiałami na sesję odbywają się w komisjach przez co sesje nie są tak burzliwe i nie trwają zbyt długo.
5. A jaka sesja utkwiła Pani szczególnie w pamięci?
Najbardziej uroczysta sesja RM to sesja, na której podjęto uchwałę w/s nadania honorowego obywatelstwa Ks. Antoniemu Siemińskiemu pierwszemu Proboszczowi Parafii Sianów. Była to pierwsza sesja w historii Rady na której nadano honorowe obywatelstwo. Ksiądz Antonii Siemiński z wielkim wzruszeniem odebrał przyznany mu tytuł i krótko przypomniał początki swojej pracy na Ziemi Sianowskiej.
Dziękuję za rozmowę
M.N.
Źródło: Nasza Gmina Nr 8 /2007