Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dzierżawy

Sianów, dnia 04.09.2020 r

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie gminy Sianów :

Grabówko, dz. nr 136/2

więcej czytaj TUTAJ (format pdf)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30  – sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  pok. nr 3 – budynek główny.

 2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 12 października 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie ( Oddział w Sianowie, Sianów ul. Morska 7). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku   nie zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.
  Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie na czas określony 10 lat.
  Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionej nieruchomości.

III ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie miasta Sianów:

obręb nr 7 m. Sianowa przy ul. Strzeleckiej, dz. nr 575, 576

więcej czytaj TUTAJ (format pdf)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30  – sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  pok. nr 3 – budynek główny.

 2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 12 października 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie ( Oddział w Sianowie, Sianów ul. Morska 7). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu. Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie na czas określony 10 lat. Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionych nieruchomości.

 3. Przeprowadzony w dniu 21.08.2020 r. II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).