Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dzierżawy

Sianów, dnia 28.10.2020 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

II ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działki gruntu położonej na terenie gminy Sianów :

---------->  Informacje o przetargu czytaj TUTAJ (plik pdf)  <-----------


  1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30  – sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  pok. nr 3 – budynek główny.
  2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 07 grudnia 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie ( Oddział w Sianowie, Sianów ul. Morska 7). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku   nie zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.
    Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
    Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie na czas określony 10 lat.
    Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionej nieruchomości.
    Przeprowadzony w dniu 16.10.2020 r. I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).