Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dzierżawy

Informacja o odwołaniu II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na terenie miasta Sianów


Sianów, dnia 28.01.2020 r.

 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  OGŁASZA :

 II ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie miasta Sianów:

dz. nr 575, 576    
obręb nr 7 m. Sianowa przy ul. Strzeleckiej

Całość czytaj TUTAJ

1.Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa,
   Nieruchomości i Ochrony Środowiska  /oficyna – budynek B  pok. nr 3/.

2.Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 14 kwietnia 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie         
   nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie ( Oddział w Sianowie, Sianów ul. Morska 7) .

   Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości,
   natomiast w przypadku   nie zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.

   Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu  
   przetargu .

   Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie na czas określony 10 lat.

   Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionych nieruchomości.

3. Przeprowadzony w dniu 28.02.2020 r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.