Pomorski Szlak Jakubowy

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 26 października 2016r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sianowie, której  jednym z głównych punktów programu była informacja Burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016. Zgodnie z art 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty Burmistrz jako organ prowadzący w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu czyli Radzie Miejskiej, informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. W imieniu burmistrza Dyrektor Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty Ireneusz Megiel przedstawił Radzie Miejskiej prezentację o organizacji placówek oświatowych w gminie Sianów, realizację zadań ustawowych oraz wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Dyrektorzy poszczególnych placówek przedstawili sukcesy uczniów oraz osiągnięcia szkół i przedszkoli.
I.Megiel

Zobacz prezentacje w formacie pdf: gmina, GG, PG, SP1, SP2, ZS w Dąbrowie, SP w Szczeglinie.