Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Kronika Poczty Polskiej w Sianowie 1945-1978

Rok 1945


Dnia 2 czerwca 1945 roku przybył na podstawie zarządzenia Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy Nr PO 2100 z dnia 26 maja 1945 roku pełniący obowiązki naczelnika Cisewski Jan z pracownikiem fizycznym Kropidłowskim Janem, celem rozpoczęcia czynności urzędowych.

Na zdjęciu powyżej pierwszy z prawej listonosz Bernard Stolz, trzeci z prawej listonosz Jan Kropidłowski - lipiec 1947 rok.

Miasteczko liczyło przed wojną 3800 mieszkańców. Przez działania wojenne 10 % miasteczka zostało zniszczone, obecnie jest 25 Polaków. Władzę administracyjną wykonywała komenda rosyjska, burmistrza i Milicji Obywatelskiej jeszcze nie było. Budynek pocztowy poniemiecki mocno zanieczyszczony. Wszystkie okna powybijane, na ogół budynek w dobrym stanie. Łącznica automatyczna 500 numerowa, nieuszkodzona, stała na swoim miejscu. Przystąpiono do oczyszczania własnymi siłami i wciągu dwóch dni uczyniono urząd zdatny do wykonywania czynności urzędowych.

Na zdjęciu powyżej dokument przyjęcia do pracy z dniem 4 czerwca 1945 roku Jana Kropidłowskiego na Poczcie w Sianowie.

Urząd nie posiadał żadnego zapasu znaczków, wszystkie opłaty uiszczono gotówką. Pocztę wymieniano trzy razy w tygodniu z upt. Koszalin 2. Pociągi jeszcze nie kursowały, przesyłki nadchodziły z dużym opóźnieniem sięgającym 8 tygodni. W budynku zastano z urządzeń pocztowych: kasę pancerną zamkniętą z uszkodzonymi zamkami, 2 wagi(2 kg wagę i wagę automatyczną 20 kg), 2 skrzynki listowe, 1 biurko, 5 szaf, 3 krzesła, 3 taborety i 1 sortownicę. Z tych przedmiotów skompletowano urządzenia pocztowe. Pierwszy list polecony przyjęto dnia 6 czerwca 1945 roku, pierwszą paczkę przyjęto dnia 7 sierpnia 1945 roku a pierwszy przekaz pocztowy dnia 10 września 1945 roku.Przy organizowaniu placówki odznaczyli się p.o. nacz. Cisewski Jan i młodszy pocztowy Kropidłowski Jan, którzy zebrali wózek ręczny kryty i sanie ręczne.

Na zdjęciu powyżej listonosz Jan Kropidłowski na rowerze w czasie wykonywania czynności służbowych.

Dnia 22 czerwca 1945 roku była pierwsza wymiana poczty z Amb. 294 Gdynia - Szczecin na stacji kolejowej Canów - Skibno. P.o. nacz. Cisewski Jan otrzymał urlop okolicznościowy od dnia 21 czerwca 1945 do dnia 3 lipca 1945 roku.

Dnia 3 października 1945 roku przydzielono urzedowi drugiego pracownika fizycznego Bernarda Laskę.

Dnia 16 października 1945 ustawiono pięcio numerową centralę telefoniczną M.B. i zaprowadzono połączenie telefoniczne Koszalin Canów. Pierwszym abonentem telefonicznym został Burmistrz m. Canowa, drugim Posterunek M.O. Canów. Dnia 15 grudnia 1945 roku przydzielono stempel okręgowy.

W czasie wyborów do sejmu urząd wykonywał służbę w dziale telef. Telegraf według kategorii N. W tym celu były zatrudnione dwie pracowniczki: Cisewska Leokadia, Stolzowa Józefa. Okres tej pracy trwał od dnia 11 grudnia 1946 roku do dnia 25 stycznia 1947 roku.

Rok 1946

Od dnia 4 stycznia 1946 roku zostają przesyłki pocztowe zaopatrywane odciskiem stempelka "R". Od tego czasu wykonywano odcisk tego stempla odręcznie.

Od miesiąca marca 1946 roku zaczęto używać w niektórych działach druków nakładu urzędowego.

Dnia 28 sierpnia 1946 roku zostaje pracownik fizyczny Laska Bernard powołany do czynnej służby wojskowej.

Dnia 11 września 1946 roku zaczyna pracę Stolz Bernard jako pracownik fizyczny w XI grupie uposażeniowej.

Dnia 15 października 1946 roku zainstalowano centralę automatyczną 50 numerową ("Autofabak" typ 31 A).

W tym czasie zainstalowano u abonentów 3 aparaty automatyczne. Połączenie telefoniczne międzymiastowe przez centralę MB Canów-Koszalin.

Rok 1947

Dnia 1 marca 1947 roku uruchomiono całkowicie centralę automatyczną. Abonenci uzyskali bezpośrednie połaczenie. Centrala 5 została zajęta i wycofana z tut. urzędu. Dnia 1 kwietnia 1947 roku przydzielono urzędowi nowy datownik i stempel R z uwzględnieniem nowej nazwy miejscowości. Z dniem 1 stycznia 1947 roku zmieniono nazwę Canów na Sianów.

Powyżej zaświadczenie o kupnie przez Jana Kropidłowskiego pierwszego w Sianowie odbiornika radiowego - lampowego za kwotę 5 000 tys. zł

Od 1 lutego 1947 roku zaprowadzono wymianę poczty za pośrednictwem furmanki dwa razy dziennie. Wynagrodzenie umowne 5.000 zł miesięczne.

Z dniem 31 października 1947 roku zniesiono jednokonną furmankę z powodu braku funduszy na pokrycie wydatków. Wymiana od tego dnia odbywa się pieszo za pomocą wózka ręcznego przez pracowników pocztowych dwa razy dziennie.

Z dniem 1 listopada 1947 roku zatrudniono jednego pracownika umysłowego Gertrudę Krzywicką.

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1947 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 2

Razem - 4

Rok 1948

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1948 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia - 22178

Przychody z końcem miesiąca grudnia - 173457 zł

Rozchody z końcem miesiąca grudnia - 63216 zł

Nadwyżka - 115241 zł

Rok 1949

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1949 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia - 16285

Przychody z końcem miesiąca grudnia - 175553 zł

Rozchody z końcem miesiąca grudnia - 83698 zł

Nadwyżka - 88537 zł

Rok 1950

Z końcem maja 1950 zniesiono prowadzenie wykazu rentowności. Wiele druków uległo zasadniczej zmianie, oprócz tego zniesiono prowadzenie druku: Główny wykaz obrotu pocztowego i pieniężnego. Prowadzenie rachunku znaczków ograniczono do jednego egzemplarza.

Z końcem miesiąca października 1950 roku nastąpiła zmiana pieniądza starego na nowy. Z tego powodu nastąpiło wiele zmian w taryfie pł w drukach oraz w prowadzeniu rachunkowości.

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1950 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia 1950 r. - 184800

Przychody z końcem miesiąca grudnia 1950 r. - 187460 zł

Rozchody z końcem miesiąca grudnia 1950 r. - 96265 zł

Nadwyżka - 91195 zł

Rok 1951

Rok 1951 nie przyniósł ważniejszych zmian.

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1951 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia - 17000

Rok 1952

W pierwszym półroczu praca szła normalnie bez ważniejszych zmian.

Dnia 1 czerwca 1952 roku przekazał urząd naczelnik Cisewski Jan w 6 gr. uposażenia ob. Groblewskiemu Czesławowi. Następstwo przekazania urzędu spowodowało przeniesienie naczelnika urzędu na stanowisko kontrolera obwodu.

Stan personelu urzędu z końcem grudnia 1952 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia - 18600

Zakończono dnia 19 lipca 1952 roku.

Rok 1953

Dnia 1 czerwca 1953 roku ob. Groblewski przekazał urząd pt. ob. Cisewskiemu Janowi przeniesionemu z Dyrekcji Okręgu pił. na stanowisko naczelnika zpt Sianów. Przeniesienie nastąpiło z powodu warunków bytowych ob. Cisewskiego Jana.

Dnia 1 czerwca 1953 roku zredukowano jednego pracownika umysłowego z powodu uproszczonych sposobów manipulacyjnych. Ustalono nowy stan personalny 1 pracownik umysłowy, 3 pracowników fizycznych.

Dnia 19 lipca 1953 roku uruchomiono nowy obwód telef. Sianów-Koszalin. UPT Sianów włączono do centrali automatycznej pod Nr 534. Połaczenie to usprawniło przeprowadzanie rozmów, czas oczekiwania na rozmowy zupełnie zniesiony, co dało możność przeprowadzania większej ilości rozmów z rozmównicy a naczelnikowi zaoszczędziło wiele cennego czasu, który został zużyty na pilniejsze sprawy urzędu.

Wymiany poczty w tym okresie wykonuje się za pośrednictwem PKP jednokierunkowo. Materiał przeznaczony dla upt Sianów nadchodzi z urzędu dworcowego Koszalin 2 rano. Z Sianowa odchodzą nadane przesyłki do godz. 15.35 o godz. 16.00 również PKP do Koszalina 2. Ta wymiana przyniosła oszczędności, unikniono wydatku na przedsiębiorcę przewozu poczty.

Stan personelu z końcem grudnia 1953 roku:

Pracowników umysłowych - 1

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 4

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia 1953 r.- 22 706

Zakończono dnia 31 grudnia 1953 roku.

Rok 1954

Rok 1954 nie przyniósł żadnych zmian organizacyjnych ani pocztowych, pracę w tym roku wykonywano normalnie.

 

Na zdjęciu powyżej Henryk Świątkowski - st. monter oraz jego pomocnik Józef Zarzycki podczas naprawy centrali telefonicznej w Sianowie.

Z dniem 1 października 1954 roku zaprowadzono nowy sposób premiowania pracowników t. j. według wykonania planu procentowo pracownicy umysłowi, a doręczyciele również premię od obsługi rejonu i wykonania planu czasopism partyjnych i rolniczo fachowych oraz 20 gr od prenumeraty miesięcznej i 80 gr od prenumeraty kwartalnej.

Stan personelu z końcem grudnia 1954 roku:

Pracowników umysłowych - 1

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 4

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia 1954 r.- 24765

Zakończono dnia 31 grudnia 1954 roku.

Rok 1955

W roku 1955 utworzono posterunek telekomunikacyjny od dnia 1 stycznia 1955 roku. Stan pracowników zwiększył się o 1 montera. Od dnia 1 stycznia 1955 roku przyznano 1 etat na pracownika umysłowego. Umysłowy pracownik w charakterze pomocnika kasjera zostaje zatrudniony dopiero 1 marca 1955 roku. Zatrudniono tutaj Juchnowiczowną Elżbietę w charakterze pomocnika kasjera. Dnia 1 kwietnia 1955 roku uruchomiono w tutejszym urzędzie radiowęzeł o pełnym zakresie działania. Przez to zaprowadzono wydawanie dowodów radiofonicznych na głośniki i prowadzenie ewidencji radiofonii przewodowej.

Stan personelu z końcem grudnia 1955 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Razem - 5

Ilość jednostek pracy z końcem grudnia 1955 r.- 26230. Plan wykonany ogólnie w 106 %.

Zakończono dnia 31 grudnia 1955 roku.

Rok 1956

Pracownik umysłowy Juchnowicz Elżbieta zostaje z dniem 31 maja 1956 roku zwolniona jako nie odpowiadająca warunkom pracy. Na jej miejsce została zatrudniona z dniem 1 sierpnia 1956 roku Zdziarska Krystyna w charakterze pomocnika kasjera. Od dnia 14 sierpnia 1956 roku został zatrudniony jako doręczyciel Malinowski Bronisław na miejsce wolnego etatu. Z powodu normowania godzin pracy 46 tygodniowo, zaprowadzono z dniem 1 września w soboty czas pracy od godz. 8.00 do godz. 13.00 w wszystkich działach służby. Również rozwinięto prenumeratę książek przez doręczycieli. Sprzedaż książek zajęła wysokie stanowisko i znalazła wiele chętnych nabywców.

Stan personelu z końcem grudnia 1956 roku:

Pracowników umysłowych - 2

Pracowników fizycznych - 3

Monterów - 1

Razem - 6

Ilość wypracowanych jednostek z końcem grudnia 1956 r.- 27875. Plan wykonany ogólnie w 112 %.

Zakończono dnia 31 grudnia 1955 roku.

Rok 1957

W styczniu 1957 roku zbudowano nową centralę automatyczną 100 NNr i oddano do użytku. Liczba abonentów zwiększa się, rozmowy przechodzą sprawniej.

Z dniem 1 czerwca 1957r. wprowadzono wymianę ładunku pocztowego z Amb. 907 Stargard Słupsk rano godzina ósma wieczorem z Amb. 679 Gdynia Szczecin.

W tymże roku zniesiono plany wykonania. Z dniem 1 września 1957 r. wprowadzono regulację płac na nowych warunkach uposażenia. Zniesiono w tym samym czasie sposób wypłacania premii na oddzielnych listach. Wynagrodzenie i premie oraz wszystkie dodatki uskutecznione przez jedną listę płac.

Stan pracowników z końcem miesiąca grudnia 1957 r.

1. pracowników umysłowych 2

2. pracowników doręczycieli 3

3. Monterów 1

RAZEM 6

Ilość wypracowanych jednostek jest niewiadoma gdyż wykazu obrotu nie prowadzi się.

Procentowego wykonania planu nie prowadzi się.

Rok 1958

Z dniem 1 lutego 1958r. zaprowadzono wymianę poczty za pomocą konwoju pocztowo pasażerskiego Darłowo Sianów przywożąc pocztę zamb Stargard Słupsk 907 rano odwożąc pocztę z Sianowa Amb Słupsk Stargard 907 na stacji Kol Wiekowo. Ta wymiana przyczyniła się do bardzo szybkiego obiegu wszystkich przesyłek.

Na zdjęciu powyżej sianowscy doręczyciele: od lewej Jerzy Ginda oraz Władysław Świątkowski po otrzymaniu służbowych rowerów produkcji czechosłowackiej dostosowanych specjalnie do pracy urzędu pocztowego w Sianowie (poczta otrzymała trzy rowery).

Z dniem 1 kwietnia 1958r. Raff Koszalin przejął inkaso opłat abonamentowych telefonicznych razem z kartami ewidencyjnymi, celem prowadzenia bezpośrednio ściąganie opłat radiofonicznych.

Rok 1959

W tym roku zlikwidowano zupełnie pobieranie opłat od abonentów telefonicznych. Te opłaty pobiera Rejonowy Urząd Telekomunikacji. Naczelnik Urzędu był awansowany do grupy X. a st. asy. Zdziarska Krystyna otrzymała grupę XII. Z końcem roku 1959 było zatrudnionych:

2 pracowników umysłowych

3 pracowników fizycznych

2 monterów

Urząd w tym roku wypracował przeciętnie 19800 jednostek.

Na zdjęciu powyżej: Władysław Świątkowski oraz Lidia Elias na poczekalni w Urzędzie Pocztowym w Sianowie.

W tym roku urząd był placówką rentowną. Dochody przewyższały w znacznym stopniu rozchody.

Rok 1960

Specjalnych zmian nie notowano w tym roku. W dniu 30 września 1960 roku st. asyst. Zdziarska Krystyna przeniosła się na własną prośbę do Płocka. Na nieobsadzonym stanowisku st. asyst. asystent pracowała ob. Burniecka Maria. Zatrudnionych w czasie było:

2 pracowników umysłowych

3 pracowników fizycznych

2 monterów

Placówka była w roku 1960 rentowna. Wypracowano jednostek licząc według dawnego systemu przeciętne 20785. Dochody przewyższały rozchody. Całokształt zadań wykonano dobrze i terminowo.

Rok 1961

W czasie od dnia 1 sierpnia 1961r. do dnia 8 listopada 1961r. przeprowadzono kapitalny remont budynku pocztowego zewnątrz i wewnątrz urzędu. Od strony ulicy urząd został na nowo odmalowany. Wewnątrz urzędu przebudowano pomieszczenie ruchu pocztowego przy zastosowaniu modernizacji. Przebudowa uczyniła pomieszczenie wygodniejsze szczególnie dla interesantów odwiedzających pocztę, a dla pracowników stworzono korzystniejsze warunki pracy.

Stan osobowy nie uległ zmianie - obsada:

2 pracowników umysłowych

3 pracowników fizycznych doręczycieli

2 monterów w służbie technicznej

W roku 1961 placówka była rentowna. W całokształcie zadania wykonano planowo i terminowo z wynikiem dobrym.

Rok 1962

W miesiącu czerwcu 1962r. zarejestrowano pierwszego abonenta telewizji. Od tego czasu stopniowo liczba tych abonentów stale wzrastała.

Od dnia 1 liopca 1962r. wykonuje się czynności kasowe wydzielone i ustanowiono okienko kasowe. Czynności te wykonuje się zgodnie z nowym podziałem czynności.

Rok 1963

W miesiącu marcu 1963r. zarejestrowano milionowego abonenta telewizyjnego nazwiskiem Sielecki zamieszkały w Sianowie.

W dniu 3 maja 1963r. naczelnik urzędu Jan Cisewski przekazuje urząd naczelnikowi Stanisławowi Krasuckiemu. Przekazanie urzędu nastąpiło na podstawie dekretu Ministra Nr K/0-16l z dnia 21 lutego 1963r., mocą którego Cisewski Jan został przeniesiony w stan spoczynku. Zarządzenie wykonawcze o.u.p.t K-2. z dniem 31 maja 1963r. W dniu 1 czerwca 1963r. został Jan Cisewski przeniesiony na rentę starczą a sprawa renty została przekazana Ubezpieczalni w Słupsku celem wymierzenia i ustalenia renty starczej.

Sianów, dnia 1 czerwca 1963 roku.

Rok 1968

Dnia 5 czerwca 1968r. ob. Rusiecki Józef przekazał urząd ob. Stolc Lidii. Następstwo przekazania urzędu spowodowało przeniesienie ob. Rusieckiego na stanowisko referenta w OUPP.

Stan personelu w tym czasie przedstawiał się następująco:

  • 2 pracowników umysłowych
  • 3 pracowników fizycznych
  • 2 monterów

Wymiana poczty odbywa się trzy razy dziennie. Dwa razy z ambulansem 907 i jeden raz z samochodem PPST Koszalin 2. Obrót miesięczny wynosi 1.400.000 zł. Zadania wykonano planowo i terminowo.

Sianów, dnia 30 czerwca 1968 roku.

Rok 1969

Od dnia 10 marca 1969r. funkcje naczelnika urzędu pełnił st. Józef Kiewro z Koszalina. Kasjerka Arleta Iskierka oraz trzech doręczycieli.

Obrót miesięczny w tym czasie wynosił 1.300.000 miesięcznie. Wymiana poczty odbywa się trzy razy dziennie, dwa razy z pociągiem PKP na stacji Skibno i jeden raz samochodem z UPT Koszalin 2. Czynne są dwa okienka kasowe i listowo-pocztowe. Ludność Sianowa w roku 1969 przekroczyła 5 tys. osób. Połączenia z Koszalinem odbywa się za pomocą centrali CB posiadającej 100 abonentów.

W czasie od dnia 1 kwietnia 1970r. do 30 lipca 1970r. przeprowadzono remont wewnątrz urzędu.

Stan osobowy nie uległ zmianie - obsada:

  1. pracownicy umysłowi 2
  2. doręczyciele 3
  3. monterzy 2

RAZEM 7

Rok 1970

Funkcje asystenta pełni absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Ciepiaszek Krystyna która została delegowana z OUPT Koszalin 1. Dnia 3 lipca 1970r. zostaje zatrudniona jako doręczyciel ob. Balcerek Czesława.

Wymiana poczty odbywa się dwa razy dziennie za pomocą kursu PTSŁ z Koszalinem 2.

Ludność Sianowa przekroczyła pięć tysięcy osób.

Połączenie z Koszalinem odbywa się za pomocą centrali CB posiadającej 100 abonentów.

Zadania planowe zostały wykonane.

Rok 1976

Od dnia 15 listopada 1976 obowiązki naczelnika urzędu pełni Aleksandra Komorniczak.

Stan osobowy:

1. st. asystent 2 osoby

2. doręczyciel 3 osoby

31.12.1976r. na zasłużoną emeryturę po 30-latach pracy jako doręczyciel w Upt Sianów przechodzi ob. Stolz Bernard.

Zadania planowane na rok 1976 zostały wykonane.

Rok 1977

Od 1.03.1977r. prowadzony jest remont kapitalny budynku urzędu Pocztowego Sianów. Urząd na okres remontu zostaje przeniesiony do budynku zastępczego.

W październiku zostaje oddana do użytku nowa centrala automatyczna 400 IV r. 2 ruchem automatycznym do Koszalina.

Rok 1978

4 lutego 1978r. zostaje częściowo oddany budynek Urzędu po remoncie kapitalnym.

Modernizacja pomieszczeń na sali operacyjnej i sali doręczycielskiej przyczyniła się do lepszej i wydajniejszej pracy.

Zostały zlikwidowane piece węglowe a zainstalowane centralne ogrzewanie i doprowadzona została woda bieżąca do budynku urzędu.

Rok 1979

Dnia 1 czerwca 1979 w Upt Sianów została zniesiona klasa Urzędu z klasy V na klasę IV.

KONIEC


Urząd Gminy i Miasta w Sianowie dziękuje Urzędowi Pocztowemu w Sianowie za udostępnienie kroniki z lat 1945-1978.

Zdjęcia: Zofia Kropidłowska, Władysław Świątkowski.