Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Listy projektów zadań po weryfikacji

 

1. Lista projektów zadań  miejskich, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję
 ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów  w 2020 roku

Numer projektu

Wnioskodawca

Nazwa projektu zadania

Szacunkowa wartość projektu

2

Ewa Gregorek

Sianów

Wykonanie chodnika z oświetleniem oraz położenie płyt jumbo na zakręcie przy dz. Nr 102 obr. 2 m Sianowa (Osiedle Bajkowe)

 

58000,00

3

Danuta Dobrzyńska

Sianów

Ogrodzenie działki budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej 6

 

19125,00

4

Janusz Machała

Sianów

Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul. Dębowej „WEMBLEY”

 

58429,00

5

Paweł Szmalec, Mateusz Bagniuk

Sianów

Poprawa dostępności dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych do szkoły,przedszkola, żłobka, przystanku autobusowego poprzez stałe utwardzenia oraz oświetlenie lampą hybrydową zasilaną panelem fotowoltaicznym oraz turbiną wiatrową działek drogowych nr 33, 34 i 35 obręb ewidencyjny miasta Sianów.

 

59400,00

6

Dariusz Bernat

Sianów

 

Oświetlenie ulicy Klonowej w Sianowie

 

33000,00

 

2.  Lista projektów zadań  sołeckich, pozytywnie zweryfikowanych przez  Komisję
ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów  w 2020 roku

Numer Projektu

Wnioskodawca

Nazwa projektu zadania

Szacunkowa wartość projektu

1

Tomasz Sadowski

Węgorzewo Koszalińskie

Rodzinne miejsce spotkań nad Stawem

 

60000,00

2

Marianna Merker- Krakowska

Trawica

Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Karnieszewicach

 

17480,00

3

Edward Sameryt

Kleszcze

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z kilkoma stołami i ławkami w miejscowości Kleszcze

 

51500,00

4

Iwona Kochanowska

Skibienko

Budowa oświetlenia drogowego w m. Skibienko

 

50000,00

5

Karolina Pietrzak

Dabrowa

Doświetlenie miejscowości Dąbrowa

 

32500,00

6

Sirko Beata

Iwięcino

Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Iwięcinie

 

26000,00

 

7

Grażyna Gabrysiak

Iwięcino

Wiejska Zielona Siłownia Zewnętrzna

 

23500,00

8

Jadwiga Dubaniewicz

Wierciszewo

Przyjazna wiata w Wierciszewie

 

44000,00

9

Katarzyna Topolska

Skibno

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie chodnika w kierunku ‘Skibno bloki”

 

50000,00

10

Janina Kulon

Skibno

Przeniesienie placu zabaw w Skibnie na bezpieczniejszy teren gminny.

 

16000,00

11

Marta Nowak

Sierakowo Sławieńskie

Remont świetlicy wiejskiej w Sierakowie Sławieńskim

 

60000,00

 

3. Lista projektów zadań  negatywnie zweryfikowanych przez  Komisję ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów  w 2020 roku.  Projekty niedopuszczone pod głosowanie mieszkańców.

Numer projektu

Wnioskodawca

Nazwa projektu zadania

Szacunkowa wartość projektu

1

Andrzej Łękowski

Sianów

Bezpieczni Strażacy – Zakup ubrań specjalnych.

 

25000,00

12

Danuta Makowska

Maszkowo

Całkowity remont i naprawa drogi z płyt jumbo masą asfaltową.

 

41000,00