Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Nordic Walking Park Pomorza Środkowego

Z myślą o miłośnikach aktywnego trybu życia oraz kierując się ideą rozwoju turystyki, na terenie Gminy i Miasta Sianów zostały wyznaczone i oznakowane szlaki Nordic Walking o łącznej długości blisko 30 kilometrów. Trasę tworzą dwie pętle: krótsza prowadząca od centrum miasta Sianów do Arboretum w Karnieszewicach oraz dłuższa również rozpoczynająca się w Sianowie, prowadząca do stadniny koni w Skibnie, zabytkowego kościoła w Iwięcinie aż do Jeziora Jamno w Osiekach i z powrotem do Sianowa. Na trasie szlaku zostały posadowione specjalne tablice informacyjne ukazujące atrakcyjne miejsca w pobliżu ścieżki oraz zawierające instrukcje do ćwiczeń rozciągających przed marszem Nordic Walking

Sianowskie trasy Nordic Walking są częścią sieci certyfikowanych tras Nordic Walking stworzonych w ramach Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Projekt „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego” został współfinansowany w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.