Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021

Rodzaj dotacji budżetowej: „Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Zadanie pn.: „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego „SKRZAT” w Sianowie”

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 102 000,00 zł
Realizacja: 2021 rok

Opis zadania: Gmina Sianów otrzymała środki finansowe w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021 w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dotację przeznaczono na realizację w roku 2021 zadania, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania Żłobka Gminnego „Skrzat instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującej: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi, utworzonych przez gminę z udziałem środków z „Maluch+”.

Z kwoty 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych) zostanie dofinansowanych 50 miejsc opieki nad dziećmi z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki przez okres 12 miesięcy.