Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 2.3)

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”,
realizowany w ramach Działania 2.3 Zróżnicowana multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dotyczy budowy ścieżek rowerowych oraz punktów bike&ride na terenie Gminy Sianów. Głównym jego celem jest poprawa wewnętrznej spójności transportowej obszaru oraz zapewnienie transportu rowerowego umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy. W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 7 km na obszarze funkcjonalnym Sianowa i Koszalina. Powstałe w miejscowościach Sucha Koszalińska, Skibno i Iwięcino bike&ride ułatwi mieszkańcom łączenie różnych środków transportu, w tym transportu zmotoryzowanego i publicznego. Inwestycja przyczyni się zarówno do szerszego wykorzystywania transportu publicznego i zmotoryzowanego, ograniczenia wykorzystywania samochodów ciężarowych, integracji gałęzi transportowych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jak również poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 4 713 684, 25 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 006 631, 59 zł.  

Wkład własny Gminy Sianów: 707 052, 66 zł.