Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa 2,83 km drogi nr 3543Z w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim.

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Skibno (wsi PPGR), poprzez przebudowę 2,83 km istniejącej części drogi nr 3543Z, od początku wsi Skibno w kierunku do wsi Wierciszewo w Gminie Sianów, w Powiecie Koszalińskim.

Zakres przebudowy obejmuje:

  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do 5,5m o długości 2,83 km
  • wykonanie poboczy utwardzonych z masy bitumicznej o szer. 1m z obu stron i długości 1,31 km /uzupełniających w części ścieżki pieszo-rowerowe ze Skibna w kierunku do Wierciszewa/,
  • przebudowę istniejących zjazdów,
  • remont istniejących przepustów,
  • nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz,
  • przebudowę systemu odprowadzania wód deszczowych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy życia mieszkańców i usprawnienia ich mobilności, rozwoju gospodarczego regionu, zwiększenia zatrudnienia w strefie sianowskiego obszaru gospodarczego (zlokalizowanego prze węźle zjazdowym z drogi ekspresowej S6 w kierunku do Skibna i Wierciszewa) oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu między Gminą Sianów, a Powiatem Koszalińskim w dwóch etapach. 1-wszy: przez Gminę Sianów (2,83 km w ramach obecnej inwestycji), a 2-gi przez Powiat Koszaliński (3,42km w ramach wniosku Powiatu złożonego do równoległego konkursu Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Wartość dofinansowania: 4 971 250,00 zł

Całkowita szacowana wartość robót budowalnych : 5 452 786,80 zł

Realizacja: 2022 - 2023 rok