Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

 I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta Sianów

IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na miasta Sianów

SZCZEGÓŁY CZYTAJ TUTAJ (format pdf)

 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 14 października 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 3 – oficyna.
 2. Wadium należy wpłacać  do dnia 10 października 2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 5. Przeprowadzone w dniu 27.05.2022 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

II ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie gminy Sianów

SZCZEGÓŁY CZYTAJ TUTAJ (format pdf)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  pok. nr 3 – oficyna.
 2. Wadium należy wpłacić do dnia 10 października 2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie.
 3. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
 4. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
 5. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 6. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 21/1 i nr 142.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).