Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

Sianów, dnia 19.04.2023 r.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta Sianów

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Sianów

IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Zobacz TUTAJ (pdf)

  1. Przetargi odbędą się w dniu 02 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 3 – oficyna.
  2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 29 maja 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
  4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
  5. Przeprowadzone w dniu 17.03.2023 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).