Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

Sianów, dnia 16.12.2022 r.  

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta Sianowa

CZYTAJ TUTAJ

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 3  – oficyna.
  2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 23 stycznia 2023 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  3. Przetarg przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
  4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).