Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

Informacja o odwołaniu przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sianów...


BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  OGŁASZA :


I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych na terenie gminy i miasta  Sianów:

zobacz TUTAJ

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta  Sianowa:

zobacz TUTAJ

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta  Sianowa:

zobacz TUTAJ

IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie gminy  Sianów:

zobacz TUTAJ

 

1.Przetargi odbędą się w dniu 17 kwietnia 2020 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30 - Referat Budownictwa, Nieruchomości
   i Ochrony Środowiska – budynek B pok. nr 3.

2.Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 14 kwietnia 2020 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010
    w Banku Spółdzielczym w Sławnie.

   Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku  
   uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

   Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu  
   przetargu .

3.Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /.

4.Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej
   nieruchomości.

5. Przeprowadzone w dniu 24.01.2020 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).