Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Telefony alarmowe i interwencyjne

INSTYTUCJA

TELEFON ALARMOWY

TELEFON

Pogotowie ratunkowe

999

 lub 112

 

Państwowa Straż Pożarna

998

lub 112

94 345 52 41, 94 345 52 42, 94 345 52 43

Komenda Miejska Policji
w Koszalinie

997

lub 112

47 784 15 11

Posterunek Policji w Sianowie

-----

47 784 16 74

Straż Miejska w Sianowie

-----

94 317 15 87 (centrala)

664 432 448 (strażnik Beata Bielska)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie)

-----

94 31 85 335

Pogotowie energetyczne

991

94 348 37 71

Pogotowie gazowe

992

94 348 41 24

Pogotowie ciepłownicze
Miejskiej Energetyki Cieplnej
w Koszalinie

993

94 347 44 01,

94 347 44 25,

800 270 880

Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie

-----

94 348 44 44

 

INSTYTUCJA

TELEFON

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

94 31 85 512

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie – Dyrekcja

94 31 85 357

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie – dział techniczno-komunalny

94 31 85 639

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie – dział administracji

94 31 85 373

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie – dział techniczno-rozliczeniowy wod.-kan.

94 31 85 348

Gminny Zakład Komunalny – dział wodociągowo-kanalizacyjny

94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6 i ekspresowej S6

94 342 40 01

Sprawy dot. dróg wojewódzkich

94 342 56 93

Sprawy dot. dróg powiatowych

94 340 72 76

Sprawy dot. dróg gminnych

94 346 95 44

Oświetlenie na terenie gminy

94 346 95 44

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

94 346 95 44,

574 268 165 (tel. komórkowy)