Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Zaproszenie na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia  7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Sianowie  zapraszamy na pierwszą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w Kinie Zorza, ul. Plac Pod Lipami 2 w Sianowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Wybór przewodniczącego Rady.

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu skan postanowienia Komisarza Wyborczego.