Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Uczniowski Klub Sportowy ” M o r s k i ”

Stowarzyszenie w Sianowie ul. Słoneczna 17, 76 – 004 Sianów, NIP  499 06 68 198,    REGON  36 86 89 93 73   uks.morski@o2.pl wpisane  przez Starostę Koszalińskiego do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych pod poz. 40,
Prezes Zarządu Andrzej Radzikowski (tel. 668 811 866)  Wiceprezesi Magdalena Kopania (tel. 606 820 826)  Wioletta Piwowarska , Tomasz Piszczecki, Dariusz Madera
Pełnomocnik Tadeusz Orczyński (tel. 660 527 633),  Trener Mariusz Dobrzeniecki (tel. 607 818 392)
     Nest Bank SA w Warszawie O/Koszalin  03  2530  0008  2033  1024  5098  0001
www.facebook.com/uksmorskisianow/
======================================================================
       Uczniowski Klub Sportowy „Morski” jest klubem sportowym i zarazem stowarzyszeniem z siedzibą w Sianowie. Celem naszej działalności  jest upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt. Nasz klub to wyłącznie inicjatywa oddolna, skupia rodziców i ich dzieci, nie działa w celach zarobkowych, koszty działalności statutowej pokrywa z uiszczanych przez rodziców składek członkowskich, wsparcia darczyńców oraz pomocy publicznej Gminy Sianów. 


     Od 18-12-2017 r. klub jest członkiem zwyczajnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Nasze zawodniczki mają od 10 do 18 lat, uczęszczają do szkół podstawowych oraz liceów, łączą naukę z popołudniowymi treningami. Dziewczęta grają w młodzieżowej lidze piłki ręcznej oraz w II lidze piłki ręcznej kobiet. Oprócz meczów ligowych klub organizuje obozy sportowe oraz turnieje piłki ręcznej dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych. Zawodniczki  jeżdżą także na krajowe i zagraniczne turnieje organizowane przez inne kluby piłki ręcznej.

Z przyjemnością przyjmiemy do stowarzyszenia każdego rodzica, który zechce uczestniczyć w naszej pracy, a także każdą  obecną czy przyszłą zawodniczkę, która zechce rozwijać się sportowo.