Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie/studiumCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
870,499329665Obręb nr 4
m. Sianowa przy
ul. Łubuszan
W studium – ZL- tereny lasów
i dolesień, działka oznaczona jako tereny górnicze, działka znajduje się w granicy złoża kruszywa.
200.000,00 + należny podatek VAT20.000,009:00
1012/92,946217368Obręb nr 3
m. Sianowa
W planie- w części pod tereny usług, w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części pod tereny zieleni leśne, w części pod tereny komunikacji pieszej.2.000,000,00 + należny podatek VAT200.000,009:15
76/20,306231170KleszczeW planie -tereny zabudowy mieszkaniowej174.000,00 + należny podatek VAT17.400,009:30

II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planieCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
81/230,065559738obręb nr 1m. Sianowa przy ul. TylnejZgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.62.000,00 + należny podatek VAT6.200,009:45

III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planieCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
1012/30,870717368obręb nr 3 m. Sianowa przy ul. ŁużyckiejW planie – w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, w części tereny dróg publicznych – drogi lokalne700.000,00 + należny podatek VAT70.000,0010:00

IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie/studiumCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
81/80,065659738obręb nr 1 m. Sianowa przy ul. TylnejZgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną62.000,00 + należny podatek VAT6.200,0010:15

V ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

Nr działkiPow. działki (ha)Nr KWPołożenie działkiPrzeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie/studiumCena wywoławcza nieruchomości (zł)Wadium (zł)Godz. przetargu
380/10,028829356obręb nr 3 m. Sianowa przy ul. TopolowejW studium MU – tereny zabudowy mieszkaniowej z funkcją usług nieuciążliwych16.000,00 + należny podatek VAT1.600,0010:30

  1. Przetargi odbędą się w dniu 16 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 3 – oficyna.
  2. Wadium należy wpłacać do dnia 12 lutego 2024 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie.
    Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
  4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
  5. Przeprowadzone w dniu 24.11.2023 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

———————————

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu