kategoria

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie uchwały nr XLII/243/06 Rady Miejskiej w Sianowie, jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony porządku publicznego. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz zapisów zawartych w innych ustawach i aktach prawa miejscowego.

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:

– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
– zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami oraz ustalanie świadków tych zdarzeń;
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych;
– inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.

W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje m. in. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w celu:

– utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
– przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
– ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Kontakt do Straży Miejskiej w Sianowie:
Sianów, ul. Łużycka 27A – parter budynku posterunku policji
Telefon: 94 31 71 587
Fax: 94 346 95 29
e-mail: sm@sianow.pl

Adres do korespondencji:
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Straż Miejska

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie uchwały nr XLII/243/06
więcej →

Strażnik z Twojego rejonu

Strażnicy Straży Miejskiej w Sianowie. Przedstawiamy Państwu funkcjonariuszy: Beata Bielska – Starszy Inspektor (telefon 94
więcej →

KONTAKT

Kontakt do Straży Miejskiej w Sianowie:Sianów, ul. Łużycka 27A – parter budynku posterunku policjiTelefon: 94
więcej →

Ułatwienia dostępu