Straż Miejska

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie uchwały nr XLII/243/06 Rady Miejskiej w Sianowie, jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony porządku publicznego. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz zapisów zawartych w innych ustawach i aktach prawa miejscowego.

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:

– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
– zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami oraz ustalanie świadków tych zdarzeń;
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych;
– inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.

W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje m. in. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w celu:

– utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
– przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
– ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców z podziałem na typy lokali (AKTUALIZACJA 04.10.2023 r.)

AKTUALIZACJA 04.10.2023 r. W pierwotnym zestawieniu pominięty został jeden z wnioskodawców, w związku z czym …

więcej →
Zgrupowanie Kadry Polski Kyokushin 4 sport

Zgrupowanie Kadry Polski Kyokushin

W dniach 29 września – 1 października br. w Świnoujściu odbyło się zgrupowanie Kadry Polski …

więcej →
Nowy instruktor w BURU Klub Karate Kyokushin sport

Nowy instruktor w BURU Klub Karate Kyokushin

W dniach 17-22 września w Lublinie odbył się kurs instruktorów sportu karate organizowany przez Polski …

więcej →

Ułatwienia dostępu